Arknights Animation: Prelude to Dawn


Terra to obszar, na którym dochodzi do nieregularnych klęsk żywiołowych o nieznanych przyczynach. Aby uciec przed tym zagrożeniem, cywilizacje skryły się na rozwijanych przez lata mobilnych miastach. Originium pozostawione w miejscu takich Katastrof doprowadziło do szybkiego postępu cywilizacji ze względu na ich ogromną energię. Jednak przyniósł ze sobą coś jeszcze — nieuleczalną chorobę zwaną Oripathią.

Odcinki: 1 2 3 4 5 6