Goblin Slayer: Goblin's Crown


Goblin Slayer dostaje zlecenie, aby odszukać pewną dziewczynę, która również polowała wraz ze swoją drużyną na gobliny. Jednak zbyt długo nie wracała, więc trzeba sprawdzić, co się z nią stało.

Odcinki: 1