Juushinki Pandora


Akcja dzieje się niedalekiej przyszłości, gdzie granica miedzy ludźmi a SI, jest niemalże zatarta. Pewien incydent spowodował bardzo szybką ewolucję organizmów żywych. Ten incydent zapoczątkował nową walkę o dominację, a wpływ nasilenia ewolucji wychodzi poza ramy biologiczne oraz wpływa nawet na materiały i technologie. Nadciąga era masowej ewolucji - ludzi, maszyn i biotechnologii. Bohaterowie walczą w wojnie o przeżycie.

Odcinki: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26